Categories
Att ta hand om sin renovering Renovera prisvärt

Vilket alternativ är bäst när gravsättning med urna skall ske?

Det finns inte direkt något rakt svar på den frågan. Faktum är att det kan vara svårt att hantera de praktiska uppgifterna kring en begravning, även om man har stor hjälp av en begravningsbyrå och anhöriga. Sorgen kan vara tung att bära, speciellt den närmsta tiden efter att den anhöriga gått bort.

Sedan år 2012 gäller att tiden mellan dödsfall och gravsättning inte får överstiga 30 dagar. Många väljer därför att låta kremeringen ske innan ceremonin, för att på så vis få längre tid på sig att planera ceremonin. Det är en rad beslut som behöver tas för att akten ska arrangeras, men en viktig del i ceremonin är gravsättningen. Om du är osäker kring detta kan du rådgöra med anhöriga och din begravningsbyrå, men det är bra att känna till vilka alternativ som finns.

Minneslund och askgravlund

Många väljer att låta gravsättningen ske i minneslund. Det innebär att askan grävs ned eller strös ut på en anonym plats. Eftersom det är anonymt, så kan anhöriga inte delta vid gravsättningen med. Det här innebär också att skyltar, dekorationer eller andra föremål inte kan placeras ut vid platsen där en bortgångnes aska har lagts. Däremot finns det en gemensam palts för till exempel blommor och gravljus.

Ett alternativ som kan vara lämpligt om de anhöriga vill delta vid gravsättningen, är en askgravlund. Det är ungefär samma sak som en minneslund, men med den väsentliga skillnaden att askan inte placeras ut anonymt. Således kan anhöriga delta vid gravsättningen, och man kan även sätta upp en skylt med namn och födelse- samt dödsdatum. En del erbjuder vackra glastavlor där namn kan graveras. Prata med din begravningsbyrå om du önskar detta, så kanske de kan hjälpa till.

Sprida askan i naturen

Det är inte ovanligt att man vill sprida askan i naturen, eller ute till havs. Det kan vara på platser som betytt mycket för den bortgångne, eller som på ett eller annat sätt helt enkelt värderats högt.

Något som man bör känna till är att det inte bara är gå ut och sprida askan på valfri plats. Ett tillstånd måste sökas hos Länsstyrelsen. Det viktiga är valet av plats, som det finns vissa regler kring. Det får till exempel inte ske nära bebyggelse, tomtmark eller rekreationsområden. Så länge platsen anses lämplig, brukar det inte vara några problem att få tillstånd. Det här kan vara något att rådgöra med din begravningsbyrå om.