Categories
Skapa värde

Lär dig mer om en begravningsbyrå & dödsannonser

Det vanligaste är att anhöriga väljer att sätta ut en dödsannons i en eller flera tidningar när en närstående avlider. Annonsen fyller flera funktioner med bland annat information om kommande begravning.

Det är en rad frågor som de anhöriga behöver ta ställning till mellan att dödsfallet inträffat till att begravningen ska ske. En av dessa frågor är hur dödsannonsen ska utformas samt vilka tidningar den ska publiceras i. Allt detta hjälper anlitad begravningsbyrå till med men det kan även finnas önskemål från den som avlidit gällande utformning och publicering.

Skapa själv eller få hjälp

När en dödsannons ska skapas, för att sedan publiceras i tidningar, kan detta ske på egen hand eller med hjälp från en begravningsbyrå. Det är mycket vanligt att man låter sin begravningsbyrå hjälpa till med detta då de har erfarenhet samt mallar, ikoner och textförslag. Vill man däremot skapa den helt på egen hand kan detta ske. Däremot är det generellt byrån som tar kontakt med tidningen för publicering.

Via vissa tjänster på nätet kan dödsannonser skapas. Detta med färdiga mallar, textförslag och bilder. Däremot skrivs den ut, tas med till en begravningsbyrå varpå de slutför publiceringen i tidningen.

Information som används

Dödsannonsen fyller flera informativa syften. Den tillkännager att en person avlidit och berättar var och när begravning kommer att ske. Om de anhöriga bara vill ha en begravning för de närmast sörjande kommer detta att tillkännages på annonsen.

Det kan även framgå att man önskar gåvor till ett specifikt ändamål. Har personen exempelvis avlidit till följd av cancer är det vanligt att bidrag önskas till cancerfonden.

Symboler och dess betydelse

Det är mycket vanligt att en dödsannons har en symbol överst. Många väljer symbol utifrån dess betydelse. Hos en begravningsbyrå hittas pärmar med vanliga symboler och dess betydelse. Men det går även att välja i stort sett vilken ikon man vill. Det kan därmed vara allt från ett tåg till flaggan till favoritlaget i fotboll.

Tidning och digitalt

Utöver att annonsera i tidningar blir det allt vanligare med annons på familjesidan.se. Den stora fördelen är att annonsen blir tillgänglig för alla som har tillgång till internet. Dessutom sparas de digitalt vilket gör det enkelt att söka upp en äldre annons i efterhand.

En publicering på familjesidan ingår om man anlitar en auktoriserad begravningsbyrå. Det krävs då att de får uppgift att publicera annonsen i en eller flera tidningar. Det är även möjligt att enbart ha annons på familjesidan. De flesta väljer däremot att även publicera i tidningar.

Nekrolog / minnestext kan komplettera annonsen

I vissa fall kompletteras dödsannonsen med en nekrolog. Det är en kortare minnestext med personlig prägel. Ofta kompletteras texten med ett fotografi som även detta gör texten mer personlig än en klassisk dödsannons.

I slutet skrivs nekrologen under av författaren vilket därmed visar att det är denna persons åsikter och tankar som skrivits.

Frågor eller hjälp?

Har du frågor kring hur dödsannonser kan utformas eller publiceras? Kontakta en lokal begravningsbyrå för att få den hjälp som behövs. Detta kan även ske i förtid dvs utan att någon anhörig avlidit.