Categories
Att ta hand om sin renovering

Renovera hus på liten budget 

Även om du har en liten budget finns det faktiskt möjlighet att renovera ditt hus med takläggarenmalmö.se. Förutsatt att du har en del pengar att utgå från finns det vissa renoveringsåtgärder du kan genomföra. Vilka renoveringsåtgärder du vill utföra styr när ekonomin tillåter för det. Du kan även spara en del pengar på att utföra vissa moment själv, förutsatt att du är händig och har lite tid över. 

Låt planeringen ta tid 

Planeringsfasen är lika viktig oavsett om du ska utföra en totalrenovering eller ett mindre renoveringsprojekt. Med en begränsad budget är det ytterst viktigt att du lägger upp en rimlig planering. Genom en väl genomarbetad planering kan du kontrollera att projektet går att genomföra, att pengar räcker till och att projektet i teorin kommer gå i mål. Under planeringen bör du lägga upp en budget och skriva ner vad du vill renovera. Ta reda på vilka eventuella moment du kan eller vill göra på egen hand. Om du vill anlita proffs för vissa moment kan du spara mycket pengar på att ta in offerter och jämföra priser från olika entreprenörer. Lägg mycket krut på detta arbete för att säkerställa ett bra pris och att hitta ett kvalitativt företag att arbeta med. 

Schemalägg renoveringen 

En del av planeringen är schemaläggningen. När alla detaljer börjar ramla på plats bör du lägga upp ett schema för när renoveringen ska utföras. Med ett schema är det lättare att få ett hum om projektets omfattning och alla kostnader. Att bo mitt i ett renoveringsprojekt är säkert ingenting du vill göra under en längre period. Med hjälp av en realistisk tidsplan är det lättare att hålla planeringen och slutföra projektet i tid. Tänk på att göra tidsplanen realistisk och räkna med vissa hinder och komplikationer under projektets gång. Sätt upp milstolpar under arbetets gång så du kan kontrollera hur du ligger till med planeringen. Inkludera även din budget i tidsplanen. När du vet när olika fakturor ska betalas och material ska köpas kan du skriva in det som en separat spalt i schemat för att hålla koll på när pengarna behöver finnas på plats. 

Ha pengarna på plats innan du sätter igång 

En del av budgetarbetet är att se över din ekonomi. Se till att dina pengar är på plats eller är inkommande innan du sätter igång med renoveringen. Du vill inte behöva bli stående med fakturor du inte kan betala och riskera att hamna hos Kronofogden. Även fast du renoverar från en begränsad budget är pengarna du använder för renoveringen värdefulla, och de behöver finnas på plats. Påbörja därför aldrig ett moment i din renovering som du inte kommer ha råd att färdigställa. Då riskerar du att behöva leva i renoveringskaos längre tid än nödvändigt.