Categories
Att ta hand om sin renovering Renovera prisvärt Skapa värde

Vanliga funderingar kring takbyte

Taket och dess skick är något som bekymrar många husägare och någon gång kan det vara läge att byta ut det. I vissa fall går det att reparera men det beror till stor del hur gammalt det är och vilken typ av skador som finns. Funderingar kring material och om det finns något särskilt att tänka på är också vanligt förekommande. Nedan följer svaren på några vanliga frågor kring tak och takbyten.

Vad bör man tänka på?

Det finns naturligtvis väldigt mycket att tänka på inför ett takbyte men en viktig sak att fundera över är hur vida man ska låta en takläggare bestämma hur arbetet ska utföras eller om det kan vara bättre att först anlita en byggkonsult. Fördelen med dessa är att han eller hon är helt oberoende och kan lämna ett förslag som du sedan kan lämna vidare till olika takläggare för offert. På så vis får alla ge ett prisförslag för ett och samma arbete och det blir lite enklare att jämföra.

Materialval av takläggare

Det finns många olika material som lämpar sig som tak men man ska i dom fall det går använda sig av det ursprungliga materialet vid ett takbyte. Även om det kan kännas dyrt att välja till exempel plåt eller tegel så får man tänka på att resultatet av takläggare istället kommer hålla längre än om man hade valt papp. Papp är det billigaste men också minst hållbara takmaterialet och med det kommer jobbet behövas göra om inom ett par år igen.

Hur ofta måste man byta tak?

Dom flesta tak har en väldigt lång livslängd och ett takbyte är ingen man behöver fundera över särskilt ofta. Vet man med sig att taket är skadat eller väldigt gammalt kan det vara dags att kontakta en takläggare som kan göra en bedömning. Livslängden för ett papptak, som tidigare nämnt är det minst hållbara materialet, är ungefär 15–20 år. För plåt gäller ca 40 år och pannor av olika slag håller gott skick i ca 30 år. Har man bytt tak på sitt hus en gång är det troligen inget man kommer behöva göra igen.

Hur vet man att hela taket behöver bytas?

Om man har ett tak som inte håller tätt bör man genast kontakta en takläggare som kan åtgärda problemet. Har det gått så långt är troligtvis hela taket i dåligt skick och tiden kan vara inne för att byta ut rubbet. Det kan vara svårt att avgöra på egen hand om det går att reparera eller om det måste bytas ut och om man oroar sig är det säkrast att kontakta någon med rätt kunskaper på området.