Categories
Att ta hand om sin renovering Renovera prisvärt Skapa värde

Så kan du som driver städfirma motivera dina anställda

I en mindre städfirma är det normalt ägaren och VD:n som har störst möjligheter att påverka hur de anställda arbetar, och hur väl de trivs på arbetsplatsen. Detta ur flera aspekter – de kan se till att göra rätt inköp av utrustning, för att se till att de anställda kan arbeta på ett effektivt och ergonomiskt vis. De kan också visa sin uppskattning genom ord, och genom andra handlingar. I den här texten ger vi tips till dig som driver städfirma, om hur du kan motivera de anställda i verksamheten.

Fem snabba tips

  • Hitta dina anställdas styrkor och svagheter. Det här är bra att känna till av många olika skäl. När det gäller motivation kan du helt enkelt ge dem beröm – gärna så att andra hör – för deras styrkor. När det gäller svagheterna kan du ge dem tips och konstruktiv kritik, och sedan uppmuntra dem när förbättringar sker.
  • Slarva inte med inköpen. Städarna jobbar varje dag med utrustningen du köper in. Vissa kanske gör det fyra timmar om dagen – andra kanske gör det nio timmar om dagen. Det är viktigt att produkterna är effektiva och att de är säkra och ergonomiskt planerade för städhjälp. Att hålla din städfirma med fin utrustning sänder signaler till de anställda att du bryr dig. Vidare blir arbetsplatsen som helhet mer attraktiv.
  • Skapa en företagsam atmosfär. Öppna upp och ge tid för konstruktiva diskussioner. Samtala om vad som kan förbättras, om nya ändringar eller ny utrustning. När ni har möten – håll dem produktiva och tidseffektiva. Det här är inte bara bra för att göra arbetsplatsen mer attraktiv, utan kan också stärka verksamhetens lönsamhet överlag. Med det sagt, bör du fortfarande vara tydlig med vikten av att ta raster. Att hålla en företagsam som alberts-service.se med hemstädning stockholm atmosfär och en hälsosam arbetsplats med välmående personal står inte i motsats till varandra – tvärtom.
  • Löner enligt marknaden. Det är inte ovanligt idag att en städfirma betalar ganska låga löner till sina anställda. Se till att du ger en marknadsmässig lön som gör det attraktivt att arbeta hos just din städfirma. Anslut dig till kollektivavtal – det uppskattas av de flesta anställda, och ger en känsla av trygghet.
  • Ha en lättsam relation. Skapa och bibehåll gärna personliga och vänliga relationer med dina anställda. Det här gör det roligare för dem att gå till jobbet – och mer benägna att göra ett gott jobb för din och din verksamhets räkning.