Categories
Att ta hand om sin renovering Renovera prisvärt

Att bli målare genom gymnasiet

Om man som ung tonåring redan vet vad man vill jobba med, så kan man komma tidigt ut i arbetslivet. Målare, som är ett praktiskt yrke, kan man börja utbilda sig till redan på gymnasiet. Det som gäller är då byggprogrammet med inriktning Måleri. Efter utbildningstiden har man en god grund att stå på, och kan sannolikt få en lärlingsanställning på ett privatföretag med relativ enkelhet.

Om man inte har någon erfarenhet eller grund att stå på, så kan ett måleriföretag ta in dig som lärling. Dock är det betydligt mindre attraktivt för dem att göra det. Om det står mellan någon som gått Måleri på gymnasiet, och någon som inte har gjort det, kommer den med gymnasieutbildning mycket sannolikt att gå före.

Efter att ha gått utbildningen till målare på gymnasiet är det upp till en själv att hitta sin lärlingsanställning. När man väl gör det så går man som lärling i två år, innan man får avlägga ett branschprov. Klarar man gesällprovet så har man ett bevis på att man lever upp till de krav som branschen ställer på yrkeskunnande. Det innebär att man får full lön som yrkesverksam målare.

Vägen till en god lön är kort för den som börjat utbilda sig till målare redan på gymnasiet. Dessutom har man mycket sällan några stora summor i studieskulder, som måste betalas av. Tar man dessutom hänsyn till år av förlorad arbetsinkomst för den som studerar vidare, så kan yrket anses ännu mer lockande ur en ekonomisk synpunkt.

Givetvis bör man också trivas med praktiskt arbete. En del föredrar att sitta på kontor, medan andra vill vara utomhus och jobba. Den som jobbar som målare arbetar med kroppen, och det gäller att man har koll på ergonomin för att kunna hålla länge i karriären. Arbetar man för länge och för hårt i obekväma arbetsställningar så kan det leda till en tidig pension, eller att man får sadla om till ett jobb som tär lite mindre på kroppen.

Framtidsutsikterna för målare får anses vara goda. Enligt Arbetsförmedlingen så råder mycket liten konkurrens om jobben på ett års sikt och på fem års sikt. Konkurrenssituationen varierar något mellan olika delar av landet. I landets nordligaste regioner är det lite mer konkurrens om jobben – där anses det råda balans på arbetsmarknaden.

Den som har erfarenhet som målare kan dock sannolikt välja att bo nästan var som helst i landet. Minst konkurrens om jobben är det i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, troligtvis, men det finns fler regioner än så där konkurrensen bedöms vara ”mycket liten”. Hit hör till exempel Gävleborgs län, Kronobergs län och Östergötlands län. I Dalarna, Värmland, Halland och Blekinge är det lite tuffare konkurrens om jobben.

Här bedömer Arbetsförmedlingen att det råder ”liten” (istället för mycket liten) konkurrens om jobben – så det är sannolikt fortfarande inga problem att hitta en anställning i dessa delar av landet. I dessa regioner kan det även vara lägligt att starta en egen verksamhet, för en erfaren målare som vill bestämma mer över sina arbetsdagar.