Categories
Läckor i krypgrud Villaägare

Varför läcksökning? 

En läcka i en fastighet är inte roligt och det är viktigt att upptäcka och åtgärda felet så snart som möjligt innan den orsakar eller förvärrar skador. Det gäller att hitta läckan och utröna hur stor skada den orsakat. Men hur hittar man en läcka som kan finnas var som helt i ett rörsystem eller i en ledning? 

Tecken på en läcka 

Det finns flera olika tecken på en läcka i ett hus med allt från fuktfläckar på väggar, golv, tak eller vatten som försvinner ur värmesystemet utan förklaring. Trycket i ledningar sjunker, vattenförbrukningen ökar oförklarligt, vattenmätaren visar på ökad förbrukning utan att vattenanvändningen ökat samt instabil vattentemperatur. Ibland kan villaägare själva hitta orsaken till läckan men ofta kommer det att behövas en professionell läcksökning från ett företag. Skador i fastighet - vattenläckage i rör

Läcksökning 

För att kunna lokalisera en läcka behövs professionell hjälp med både läcksökning, skadeundersökning samt eventuell avfuktning. En läcka kan vara gömd i ett rörsystem och för att hitta den behöver du som villaägaren anlita ett företag som specialiserat sig på detta. Det används olika metoder för att hitta läckor beroende på vilken typ av fastighet samt typ av läcka det gäller. Vidare krävs givetvis kunskap och utrustning för att kunna välja rätt metod för utföra en läcksökning på korrekt sätt. De olika metoderna kan bestå av spårgas, filmning av avlopp, värmekamera samt provtryckning av rör.  

Metoder för läcksökning 

En vanlig metod är att spruta in spårämnen i värmesystem för att hitta läckan. Fukt på golv eller vägg innebär vanligtvis ett läckande vattenrör. Ett sätt att lokalisera läckan är att försiktigt bryta upp ytan, men glöm inte att stänga av vattnet först. En rekommendation är att börja riva väggen på den billigare sidan och inte ge dig på kakel eller dusch väggar. Det är med andra ord bättre att börja riva på en anslutande vägg istället. Vid en mindre skada är det möjligt för husägaren (om han eller hon är händig) att åtgärda problemet själv.  För det mesta behövs kunnig och erfarna hantverkare för att lokalisera och reparera problemet.  

Problemlösning 

Första steget är alltid att lokalisera läckan men sedan behöver följderna utredas, sanering av möjliga skador samt förhindra nya läckor. Efter att företaget gjort en noggrann undersökning kommer de att kunna rekommendera vilka reparationer som behövs. Eventuella fuktskador kan komma att behövas åtgärdas med avfuktning för att åstadkomma en hållbar lösning som kommer att vara under flera år framåt.  

Försäkring 

För den som drabbats av vattenskador i fastigheten finns möjlighet att kunna få ersättning från försäkringsbolaget för att reparera skador i villan. Läckageskador eller vattenskador sker oftast i badrum, källare eller kök men dessa kan drabbar hela huset. För att kunna få ersättning krävs vanligtvis att branschreglerna för våtrum följts. En husägare har möjlighet att få ersättning för exempelvis ett läckande avloppsrör, läckande vattenledning, varmvattenberedare som läcker eller vattenläcka från diskmaskin. Vid en vattenläcka är det alltid rekommenderat att kontrollera med ditt försäkringsbolag först.