Categories
Bank Factoring Köpa fakturor

7 vanliga jobb inom finansbranschen  

Finansbranschen har många grenar och därmed också många olika arbetsområden. Här går vi igenom några av de vanligaste jobben som finns inom en del av finansbranschen, factoring och finansiering. Vi går igenom följande: 

  • Kundservice 
  • Kreditbedömning 
  • Rådgivning 

 

Kundservice 

Om man hjälper företag med fakturaköp och factoring är det heller inte ovanligt att man också erbjuder inkassotjänster. Inom det segmentet är bra kundservice extra viktigt eftersom man hanterar kundrelationer i ett kritiskt skede.  

 

Kreditbedömning 

Oavsett om man köper fakturor med kreditrisk eller om man belånar fakturor är kreditbedömning en central del av verksamheten. Företag i den här branschen har både enskilda riskbedömare och en kommitté som fattar beslut om viktiga affärer. 

 

Rådgivning och försäljning 

De här två rollerna går hand i hand eftersom en person som ger råd och finansiering ofta också säljer sin egen portfölj av tjänster inom factoring och kreditlösningar. Konkurrensen är hård på marknaden samtidigt som produkterna är komplicerade. Sammantaget gör det att behovet av råd och stöd är stort hos företagen. 

Bank - fakturaköp

Marknadsföring 

I alla branscher behöver företagen satsa på att bygga upp sitt varumärke och att utbilda sina kunder tidigt i deras köpresa. Det gäller framför allt inom factoring och närliggande områden där konkurrensen är hård och leverantörerna många. 

 

Administration 

Ett medelstort företag inom factoring och fakturaköp kan finansiera och köpa tusentals fakturor varje år. Navet i verksamheten blir då givetvis administration. Även om stora flöden idag är digitaliserade dyker det alltid upp lägen där handpåläggning krävs. Är du bra på administration är finansbranschen en sektor att satsa på. 

 

IT 

Den stora flaskhalsen inom finanssektorn idag är IT-system och anpassningar inom IT. Inom factoring pågår en kapplöpning mot att integrera sina tjänster med de stora affärssystemen. Det som en gång var en jakt efter kunderna har nu blivit en kamp om att få entrébiljetten till Sveriges alla kundreskontran.  

 

Ännu mer IT 

Förutom IT i form av integrationer med samarbetspartners och deras system finns givetvis ett behov av intern IT-kunskap. Företagen har själva affärssystem som ska hanteras och uppdateras. Man behöver support, utveckling och drift av all teknik man använder. 

 

Regelefterlevnad  

Ett område som vuxit lavinartat de senaste åren är kraven på regelefterlevnad inom finansbranschen. Alla företagen måste ta hänsyn till olika sorters risker i sin verksamhet, de ska skydda sig mot penningtvätt och de ska dokumentera sina kundrelationer och affärer. Läser man till jurist idag är det troligt att en roll inom compliance hägrar i framtiden.