Categories
Att ta hand om sin renovering Renovera prisvärt Skapa värde

Vad tjänar en takmontör?

SCB (statistiska centralbyrån) sammanställer varje år löneläget inom olika branscher. Detta både fördelat på män/kvinnor samt lägsta/högsta timlönen. Takläggare hittas i gruppen med andra montörer så som golvläggare, VVS-montörer osv. Statistiken visar därmed inte exakt vad takläggare får i lön men ger en grov bild vad monteringsyrket förväntas ge i lönekuvertet.

Följande statistik gällde för år 2016.

Antal – År 2016 byggde statistiken på 29 900 personer varav hela 29 700 var män. Det är alltså ett extremt mansdominerat yrke. Det är något som även ses i branscher som snickare, murare, anläggningsarbetare m.m. De allra flesta är män som jobbar inom dessa yrken.

Undre kvartil – Kvartil räknas ut genom att man först ställer upp samtliga löner från de takläggare som finns med i undersökningen på rad i storleksordning på stockholms takläggare firma. Den summa som nu står i mitten är median (se nedan). Den summa som står mitt i mellan den lägsta summan och medianen är den undre kvartilen. Det kan även förklaras som ”medianen på de 25 % takläggare med lägst lön”

Den undre kvartilen var 161,40 kr timmen.

Median – Som nämnts ovan är medianen den lön som står exakt i mitten om alla löner ställs upp i storleksordning. År 2016 var medianen för en takläggare 189,90.

Övre kvartil – Övre kvartil fungerar som undre kvartil men gäller nu för de 25 % takarbeten som tjänar mest. I detta fall var den 209,60 kr per timme.

Genomsnitt – Genomsnitt räknas ut genom att samtliga löner adderas och sedan divideras på antalet takläggare som angett sin lön. Den genomsnittliga takarbeten och lönen var under denna tid 183,50 kr per timme.

Exempel:

En takläggare hade år 2016 en timlön på 186 kr. De flesta har visserligen månadslön men genom att ta månadslönen dividerat antal timmar på en månad går det att få fram timlönen takarbeten. I detta fall var summan i närheten av genomsnittslönen och medianen för takläggare för takarbeten i riket. Det betyder därmed att man har en ”ordinarie” lön. Det är ytterst få som får denna lönenivå direkt när man blir takläggare eftersom erfarenhet och utbildning sakta men säkert brukar visas med högre löner.

Att ha koll på lönestatistiken är ändå viktigt för att se att man följer med i utvecklingen allt eftersom man får mer kunskap och erfarenhet. Har man svårt att veta vilken lön man borde ha kan facket kontaktas som har tillgång till all statistik och även kan se på tidigare fackliga avtal. De kan även hjälpa medlemmar att välja rätt väg för att kunna förbättra sin lön.